|  מפת האתר  |  צור קשר

שתפו דף זה עם חברים:

בחר יעד לחופשה

תנאים ואחריות

 

אחריות
חברת טל תעופה בע"מ (להלן: "טל תעופה") פועלת כמתווכת בלבד בין בתי המלון, המלונאים, מפעילי הטיולים, חברות השכרת רכב וגורמי התיירות אשר שרותיהם מוצעים באתר זה לבין המזמינים. כל הזמנה כפופה לתנאים ומגבלות הנקבעות על ידי ספקי השירותים בחו"ל. לפיכך, אין טל תעופה מקבלת על עצמה כל אחריות בכל הקשור: למחירים, לטיב השירותים ולביצועם.
במידה ולמזמין יש בקשות מיוחדות כגון הגעה מאוחרת למלון, עליו להעבירן בכתב ל"טל תעופה".
אנו נשתדל להעביר בקשות מיוחדות אל ספקי השירותים ואולם, "טל תעופה" אינה מתחייבת לספקם. במידה ולא סופקו, לא יחשב הדבר לאי קיום הסכם בין הצדדים.
הזמנת שירותים עפ"י אתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

 

שינוי הזמנה או ביטולה
ביטול הזמנה בכל עת לאחר אישורה יחייב את המזמין בתשלום דמי ביטול, כאשר גובה דמי הביטול משתנה בהתאם לסוג הטיול או החופשה שהוזמנו, על פי המועד בו יבוטלו ובכפוף לכל דין. בנוסף על כך, עשויים לחול דמי ביטול נוספים אשר יגבו ע"י ספקי השירותים השונים בחו"ל.
יצוין כי, במקרים מסוימים יגבו דמי הביטול בגובה מאה אחוזים ממחיר ההזמנה (לדוגמא - הזמנת הפלגה או שרותי קרקע באלסקה כרוכים בתנאי תשלום קשיחים יותר בהשוואה להזמנות אחרות).
על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.
ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
חשוב לדעת: לא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי,
אם חלפו 14 ימים ממועד עשיית העיסקה או אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך
שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, או אם מועד מימוש העסקה חל בתוך 7 ימי עבודה מיום ביטול העסקה;
אם בכל זאת בחרתם לבטל הזמנה, עליכם לפנות בכתב למשרדי החברה
תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

דמי רישום וטיפול
דמי טיפול בסך $20 ארה"ב להזמנה (ללא קשר למס' הנוסעים והשירותים הנרכשים).

כוח עליון
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "טל תעופה" תהיה פטורה מאחריות כלפי המזמינים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית הטיול או החופשה בכל פרק זמן אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון - לרבות פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות, תקלות טכניות או כל פעולה של כוח עליון שלא ניתן לחזות מראש.

 

אשרות כניסה ,דרכונים וחיסונים
"טל תעופה" אינה אחראית על תוקף דרכונים ואשרות כניסה ולא תישא בהוצאות כספיות שתיגרמנה בגין שימוש בדרכון שאינו בתוקף ו/או באשרות כניסה בלתי תקינות המונעות את כניסת המזמין ליעד כלשהו. באחריות המזמין להצטייד בחיסונים המומלצים ע"י משרד הבריאות ליעדי הנסיעה השונים וכן להתעדכן בכל הקשור למידע הבריאותי
העדכני והרלוונטי אל היעד /ים אליהם נוסעים בלשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו של הנוסע:
www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73&catid=605&pageid=3448 

 

אזהרות מסע
באחריות סוכני הנסיעות להפנות את לקוחותיהם  לאתר משרד החוץ על מנת להתעדכן בכל הקשור לאזהרות מסע של הלוט"ר טרם הנסיעה: www.mfa.gov.il/MFAHeb

 

בתי מלון
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף האחריות לעיל מובהר בזאת כי במידה ומדובר בטיול מאורגן מקומי, "המארגן המקומי" יעשה כל שביכולתו לשכן את המזמינים בבתי מלון אותם בחרו, או לחליפין לשכנם בבתי מלון ברמת דירוג דומה ככל שניתן. חדרים זוגיים - בבתי מלון רבים בעולם ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה. אין כל אפשרות להבטיח מראש את סוג המיטה שתינתן בחדר,
לפיכך, אין "טל תעופה" אחראית לאופן סידור המיטות בחדר.

כרטיסי טיסה
אישרור טיסות מוזמנות - באחריות הסוכן, כולל להיות ערים לשינויים של הרגע האחרון. יש להתייצב בשדה התעופה לפחות 3 שעות טרם מועד ההמראה על מנת להבטיח השתתפות בטיסות.
הנוסע מאשר ומצהיר כי ידוע לו שבכל תביעה שתוגש נגד "טל תעופה", לא תהיה "טל תעופה" אחראית על תקלות ועיכובים בטיסות העלולים לשבש את המשכם השוטף של החופשה או הטיול.
שינויים במסלול-  לא ניתן לערוך כל שינויים בטיסות לאחר היציאה מן הארץ, אלא בתיאום במקום בחו"ל עם חברות התעופה. חברות תעופה רבות אינן מאפשרות שינוי תאריכי טיסה או שהן מאפשרות זאת בתוספת תשלום, קנס  ו / או דמי ביטול. דמי השינוי או הקנסות בגין שינויים ייגבו באופן ישיר מהנוסע בחו"ל ע"י חברות התעופה ואין עניין זה באחריותה של "טל תעופה".

מבצעים מיוחדים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות/ לבטל כל מבצע המתפרסם באתר ללא כל הודעה מוקדמת.
יצויין, כי הכוונה בדרך כלל למבצעים עונתיים המוגבלים בזמן ומוצעים במחירים מוזלים במיוחד.
אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ביטוחים
"טל תעופה" ממליצה על רכישת פוליסת ביטוח בריאות, מטען ודמי ביטול. "טל תעופה" אינה ולא תהיה אחראית לנזקים אשר יגרמו למזמין כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות, נזק למטען (ישיר/עקיף) העלול להיגרם במהלך הטיול/החופשה לרבות עקב מעשי אלימות, איבה, גניבה, אובדן וכדומה. מובהר בזאת כי, במידה והמזמין יחליט להפסיק את טיולו או חופשתו ולהקדים את חזרתו ארצה, לרבות עקב אחד או יותר מהאירועים שצויינו לעיל, יהיה זה באחריותו הבלעדית של המזמין לדאוג לחזרתו, על כל המשתמע מכך, וזאת מבלי ש"טל תעופה" תהיה אחראית או מעורבת בזאת בדרך כלשהי.

שערי מטבע
השער לתשלום בגין השרותים הנרכשים הוא שער "המחאות והעברות" גבוה של המטבע בו נקוב השרות הנרכש וצמוד לשער מטבע זה.

מטען
בחלק מן הטיולים קיימת מגבלה באשר למשקל המטען הנלווה לנוסע. יש לבדוק לפני היציאה לטיול את המשקל המקסימלי המותר. באחריות סוכן הנסיעות.


סמכות מקומית
אם וככל שיידרש, הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לבירור כל מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות להזמנת שרותי תיירות של "טל תעופה" מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

 

 

מועדים ושעות הפעילות - מענה אנושי
מועדי הפעילות לקבלת הזמנות, בקשות מידע, ביטולים ושינויים וכיוצ"ב הינם: ימים א' - ה' משעה 09:00 ועד 17:00, למעט ימי שבתון, שישי, שבת וחג. 

 

 

 

 

כתובתנו: בן יהודה 29, קומה ב' ת"א
טל מחלקת הזמנות: 03-7952144 

פקס': 03-5107565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


קישורים נלווים

צלצלו : 03-7952-144

חדש! רכבות באירופה
רכבות בגרמניה

לקבלת מידע והצעת מחיר אישית

אני מעוניין לקבל עדכונים בדוא”ל אנא הקלידו את הספרות אנא הקלידו את הספרות:
 

גלריית תמונות

  • צפייה בלוויתנים
  • הר מקינלי
  • ניו זילנד
  • הר קוק

חדשות ומבצעים

הרי הרוקי לנוסע העצמאי
מסלול אידיאלי עבור מטיילים המעוניינים לבקר להכיר את האתרים העיקריים במערב קנדה. ב-9 ימים, המסלול חולף דרך אתרים מרהיבים במערב קנדה, דרך קלגרי, פארק הלאומי של באנף, הרי הרוקי הקנדיים, הפארק הלאומי של ג'ספר, העיירה הציורית קמפלוס ומסיים בעיר החוף היפה של ונקובר.
לקבלת כל המבצעים ישירות אליך